برخی از خدمات نماد سازه

با خدمات شرکت مهندسی نـمـاد سازه جنوب آشنا شوید

سرمایه‌گـــذاری

طراحی، نظارت، اجرا و سرمایه گذاری در بخــــش عمرانی ساختــــمانی

انبـــوه‌ســــازی

انبوه سازی مسکن در داخل کشور و همچنین انبوه سازی در خارج از کشور

کنـــسرســیــوم

طراحی، نظارت، اجرا و سرمایه گذاری در بخــــش عمرانی ساختــــمانی

مشارکت در ساخت

طراحی، نظارت، اجرا و سرمایه گذاری در بخــــش عمرانی ساختــــمانی

پروژه‌های نماد سازه جنوب

کیفیت برتر در ارائه خـــــدمات عمرانی

ساختمان بلوار دریا

پروژه ساختمان بلوار دریا

وضعیت پروژه: اجرا شده

سوله اسلامشهر

پروژه سوله اسلامشهر

وضعیت پروژه: اجرا شده

اداری تجاری سعادت آباد

پروژه اداری تجاری سعادت آباد

وضعیت پروژه: اجرا شده

کافه رستوران سنتی پردیس ملل

پروژه کافه رستوران سنتی پردیس ملل

وضعیت پروژه: اجرا شده

ساختمان مسکونی دروس

پروژه ساختمان مسکونی دروس

وضعیت پروژه: در حال اجرا

اداری تجاری الماس

پروژه اداری تجاری الماس

وضعیت پروژه: اجرا شده

فلامک

پروژه فلامک

وضعیت پروژه: در حال اجرا

علامه

پروژه علامه

وضعیت پروژه: در حال اجرا

ساختمان خوارزمی

پروژه ساختمان خوارزمی

وضعیت پروژه: در حال اجرا

کارخانه رسام نگار جاوید

پروژه کارخانه رسام نگار جاوید

وضعیت پروژه: اجرا شده

ساختمان خیام شماره 1

پروژه ساختمان خیام شماره 1

وضعیت پروژه: در حال اجرا

مجتمع مسکونی مرزداران

پروژه مجتمع مسکونی مرزداران

وضعیت پروژه: در حال اجرا

مشاهده همه

جدیدترین خبرها

خبرگزاری نماد سازه جنوب

گواهینامه‌های بین‌المللی

برخی گواهینامه‌های بین‌المللی نماد سازه جنوب