مشاهده پروژه ها

ساختمان بلوار دریا

بلوار دریا نبش رامشه

مساحت 850

نوع کاربری: مسکونی

demo
demo

سوله اسلامشهر

اسلامشهر

مساحت 1900

نوع کاربری: صنعتی

demo
demo

اداری تجاری سعادت آباد

سعادت آباد-خیابان سیزدهم

مساحت 5400

نوع کاربری: اداری تجاری

demo
demo

کافه رستوران سنتی پردیس ملل

بلوار آفریقا خ ناهید غربی

مساحت 1000

تعداد طبقه 2

نوع کاربری: تفریحی

demo
demo

مساحت 12465

تعداد طبقه 14

نوع کاربری: مسکونی

demo
demo

مساحت 23000

تعداد طبقه 10

تعداد واحد 41

نوع کاربری: اداری تجاری

demo
demo

مساحت

نوع کاربری: اداری تجاری

demo
demo

مساحت

نوع کاربری: مسکونی

demo
demo

مساحت

نوع کاربری: اداری تجاری

demo
demo

مساحت 23000

نوع کاربری: صنعتی

demo
demo

مساحت 22250

تعداد طبقه 11

نوع کاربری: اداری تجاری

demo
demo

مساحت 4953

تعداد طبقه 9

نوع کاربری: مسکونی

demo
demo

مساحت 5028

تعداد طبقه 11

نوع کاربری: اداری تجاری

demo
demo

مساحت 12000

نوع کاربری: صنعتی

demo
demo

ساختمان گاندی

گاندی نبش خیابان 21

مساحت 9800

تعداد طبقه 15

نوع کاربری: اداری تجاری

demo
demo

مساحت 1000

نوع کاربری: تفریحی

demo
demo

مساحت 2444

نوع کاربری: صنعتی

demo
demo